b_0110216_112201

กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำศาสนาและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2559

รายละเอียด :     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำ …
อ่านเพิ่มเติม
cropped-logo2.png

กิจกรรม : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559

ยังไม่มีรูปภาพ รายละเอียด :     โครงการจัดงานวันเด …
อ่านเพิ่มเติม
b_1111215_112946

กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการอาบน้ำศพป้องกันการติดเชื้อ

รายละเอียด :     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการอ …
อ่านเพิ่มเติม
b_0111215_110231

กิจกรรม : ประชุมประจำเดือน

รายละเอียด :     ประชุมผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล ลู …
อ่านเพิ่มเติม
b_1140915_115310

กิจกรรม : โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558

รายละเอียด :     โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเยาวชนต้านภ …
อ่านเพิ่มเติม
b_1140915_111712

กิจกรรม : โครงการมหกรรมวันกล้วยหินและของดีอำเภอบันนังสตา

รายละเอียด :     อบต.บันนังสตา ร่วมเดินขบวนมหกรรมว …
อ่านเพิ่มเติม
b_0110815_155606

กิจกรรม : โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2558

รายละเอียด :     วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรัก คว …
อ่านเพิ่มเติม