การศึกษา

– โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง
– โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 6 แห่ง
– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 8 แห่ง

ศาสนา

– วัด/สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
– มัสยิด 18 แห่ง

การสาธารณสุข

– โรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง 1 แห่ง
– สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน(บือซู) 1 แห่ง
– ร้านขายยาแผนปัจจุบัน – แห่ง
– อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 98