กิจกรรม : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559

Posted by:

ยังไม่มีรูปภาพ

รายละเอียด :
    โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 จัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา โดยมีนายอับดุลวอฟอร์ มะแตหะ(นายกอบต.บันนังสตา)เป็นประธานในพิธิเปิดงาน

Post 10th เมษายน 2017 at 18:13

0

Add a Comment