เรื่อง : ประกาศประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

Posted by:

รายละเอียด : อบต.บันนังสตา มีความประสงค์ที่จะเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

Post 10th เมษายน 2017 at 17:04

0

Add a Comment