เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

Posted by:

รายละเอียด : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา จำนวน 2 ตำแหน่ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

Post 10th เมษายน 2017 at 17:03

0

Add a Comment